اهداف همایش

تبادل اطلاعات و تجربه های علمی دانشجویان و پژوهشگران جوان و ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی.

شناسایی و اطلاع رسانی تحولات علمی ایران و جهان در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی.

کمک به روشن شدن مفاهیم و چهارچوب های نظری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سطح دانشجویی.

بررسی نظریه ها، رویکردها و پژوهش­های تربیت بدنی و علوم ورزشی از منظر دانشجویی

شناسایی و معرفی استعدادهای بالقوه و برتر پژوهشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور

آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در علوم ورزشی.

فراهم سازی بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات کشورهای مختلف.

جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخش های مرتبط به اهمیت  علوم ورزشی و تربیت بدنی در جامعه.

اشاعه ی فرهنگ گرایش به ورزش، تناسب و سلامت اندام در علوم ورزشی و تربیت بدنی کشور.

ارائه راهبردها و راهکارهای چگونگی رسیدن به جامعه ای سالم.


تمامی حقوق این سایت متعلق به سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی می باشد.